Türkiye yapay zeka yarışına dahil olarak bir ilke imza atmak istiyor. Yapay zeka alanındaki istihdam sayısının 50 bine çıkarılması düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'de yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılması, ülkemizde bu alandaki lisansüstü mezun sayısının en az 10 bin kişi olması, uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 ülke arasında yer almak ve yapay zeka ekosistemi ile gayrisafi yurt içi hasılaya yüzde 5 katkı sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yapay Zeka Politikaları Derneği'nce düzenlenen 'Yapay Zeka Tomorrow Summit Programı'na video mesaj gönderdi. Oktay, çığır açan teknolojilerin gelişimi ile hayatın her alanında köklü bir dönüşüm süreci yaşandığını belirterek, "Dünyada dijital dönüşüm, yapay zeka temelinde; büyük veri, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, blokzincir, dijital kimlik, dijital cüzdan, dijital ikiz, artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknolojiler gibi alanlarda gerçekleşmektedir. Yapay zeka; görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve otonom davranışlar sergileyebilen akıllı işletim sistemlerini ifade etmektedir.

Sürekli gelişen yapay zeka teknolojileri sayesinde çok büyük veri kümeleri incelenerek, kayda değer sonuçlar çıkarabilmekte ve hata payı azaltılabilmektedir. Küresel Yapay Zeka Etki Endeksi'ne göre; yapay zekanın 2030 yılında dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşması bekleniyor" dedi.

TÜRKİYE'DEN YAPAY ZEKA HAMLESİ: ÇALIŞMALAR GENİŞLETİLİYOR

Oktay, 2030 yılına kadar yapay zeka kullanımı ile yerel ekonomilerde beklenen büyüme oranının yüzde 26 olduğunu vurgulayarak, "Bu dönüşümde Türkiye olarak pay sahibi olmak için Milli Teknoloji Hamlemiz ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda; yapay zeka ekosistemimizi geliştiriyoruz.

Cumhurbaşkanımız liderliğinde 'yerli ve milli yapay zeka atılımları için hemen şimdi' diyoruz. 2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgemiz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde, tüm paydaşlarla iş birliği içinde hazırlanıp yayımlanmıştır. Vizyonu; 'Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek' olarak belirlenen stratejinin odağında; 'kaliteli veriye erişim, ortak altyapıların kullanımı ve ileri becerilerin kazandırılması' yer alıyor.

"Bu doğrultuda tüm paydaşları kapsayan katılımcı bir yapıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Yine yönetişim mekanizmasının bir başka unsuru olarak oluşturulan Yapay Zeka Ekosistemi Danışma Grubu; özel sektör, akademi ve sivil toplumdan uzmanların katılımıyla yönlendirme kuruluna görüş sunabilmektedir" diye konuştu.

50 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Oktay, yapay zekanın artık her sektörde kullanıldığını işaret ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı her kademede eğitim müfredatını yapay zeka konularını da kapsayacak şekilde güncellemiş ve eğitici eğitimlerini tamamlamıştır. Üniversitelerimizde yapay zeka alanında programlar yaygınlaştırılmıştır.

Halihazırda 40'dan fazla yapay zeka odaklı yüksek lisans ve doktora programı ile 30'un üzerinde üniversitede ileri analitik, yapay zeka ve robotik araştırma merkezleri bulunmaktadır. TÜBİTAK'ın Yapay Zeka Ekosistem Desteği ile özel sektör ve akademiyi yapay zeka odaklı çalışmalarda bir araya getirip ortak çalışmaları destekliyoruz.

Yapay zeka ekosistemimizin gelişmesi için tüm kurumlarımız ile eş güdüm içinde çalışarak 2025 yılı itibarıyla; Türkiye'de yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılması, ülkemizde bu alandaki lisansüstü mezun sayısının en az 10 bin kişi olması, uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 ülke arasında yer almak ve yapay zeka ekosistemi ile gayrisafi yurt içi hasılaya yüzde 5 katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Bu hedefleri kamu- özel sektör- üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte sahiplenmeliyiz" dedi.

TÜRKİYE İÇİN BİR İLKE İMZA ATILACAK

Türkiye'nin afetlere karşı dayanıklılığını artırma hedefiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde oluşturulan 'Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin de yine teknoloji temelli, yapay zeka ile desteklenecek pek çok faktör barındırdığını vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"Afet yönetimi, iklim değişikliğinin etkilerinin bertaraf edilmesi, gıda arz güvenliği ve akıllı enerji gibi alanlarda yerli milli yapay zeka alt yapılarını artırmamız elzemdir. Veriden katma değeri de birlikte üreteceğiz, teknolojik bağımsızlığımızı da birlikte kazanacağız, yapay zeka alanında daha önce yapılmamışı da birlikte yapacağız. Türkiye yüzyılı-dijitalin yüzyılı vizyonuna, üretkenliği ve rekabetçiliği yüksek bir zeka ekosistemi ile güç katacağız. Yapay zeka alanına ilgi duyan gençlerimizi, araştırmacıları, özel sektörü ve üniversitelerimizi milli yapay zeka hamlemizin bir parçası olmaya ve sürece katkı vermeye davet ediyorum." 

Yorumlar 0 Yorum Var
'de daha fazlasını keşfet
Fragmanlar Dünya Sağlık Spor Yemek