Hazine destekli Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz tavanının tamamen kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Hazine destekli Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı.TL KKM hesaplarıyla ilgili faiz tavanı tamamen kaldırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Kararda şu ifadelere yer verildi:"23/2/2022 tarihli ve 5206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararın 5'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

FAİZ ORANI SERBESTÇE BELİRLENECEK

Bu Karar kapsamında destekten faydalanacak KKH'lere ilişkin faiz oranı ikinci fıkradaki asgari orandan az olmamak üzere bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenir. Katılım bankalarında açılacak KKH'lerin katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kâr payı oranlarına uygun şekilde açılması gerekir. Mevduat bankalarının KKH'lere uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yorumlar 0 Yorum Var