Enflasyonla mücadelede hükümet de kamu da elini taşın altına koyacak. Hayata geçirilecek yeni adımlarla israfın önüne geçilecek, tasarruf yapılacak ve harcamalar ciddi derecede azaltılacak. İlk iş, acil olmayan projeler ertelenecek. Kamu kurumları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir şekilde, hizmet binası, lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak veya kamulaştırılmayacak.

TOGG ÇÖZÜM OLACAK

Daha önce, kamu kurum ve kuruluşlarınca taşıt alımlarına "ihtiyaç zorunluluğu" getirilmişti. Acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmesine müsaade edilmemesi kararlaştırıldı. Kamuya taşıt alınması gereken durumlarda yabancı ve pahalı araçlar tercih edilmeyecek. Bunun yerine Togg alınması yoluna gidilecek. 2020'de kamu kurumlarında 113 bin civarında bulunurken, bu sayının 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılması planlanıyor.

PERSONEL SAYILARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Bir diğer düzenleme de kamu personellerine ilişkin harcamalarda yapılacak. Zorunlu hallerde yapılacak yurt dışı geçici görevlendirmeler, görevin süresi ve görevli sayısı en alt seviyede tutulacak. Ayrıca kurumlar, yurt dışı temsilciliklerinde görevlendireceği personel sayısını asgari seviyede tutacak. Öte yandan, kamu kurumlarının hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri faaliyetlerinin uzaktan yapılması esas alınacak. Kurumların mevcuttaki personel sayıları gözden geçirilecek.

HARCAMALARA FREN

Kamu kurumlarının haberleşme giderlerinde de frene basılacak. Faturalara daha önce getirilen üst limit gözden geçirilecek. Kağıt kullanımı en aza indirilecek. Rapor, bilgi notu ve benzeri dokümanların hazırlanması ve dağıtımı konusunda elektronik ortamın kullanımı daha da yaygınlaştırılacak.

DAVET DÜZENLENMEYECEK, HEDİYE VERİLMEYECEK

Tasarrufa gidilecek önemli alanlardan birini de temsil ve ağırlama olacak. Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacak. Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve bunlara ilişkin ödeme yapılmayacak.

TEŞVİK VE YARDIMLAR KONTROL EDİLECEK

Ayrıca teşvik, destek ve sosyal yardım uygulamaları gözden geçirilecek ve etkin olmayan uygulamalar bitirilecek. İstihdam teşviklerinin etkinlikleri de masaya yatırılacak. Teşvik sisteminde sadeleştirmeye gidilerek, verimli olmayan teşvikler verilmesinin önüne geçilecek.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTACAK

Kamu kurumlarında enerji maliyetlerinin azaltılması için de harekete geçilmişti. Kamu alımlarında, enerji verimliliği yüksek projeler ile enerji kullanımı düşük olan ürünler tercih edilmeye başlanmıştı. Su kullanımında israfı önlemek amacıyla tasarruflu cihazlar tercih edilirken, yeşil alanların sulanmasında mümkün olduğunca şebeke suyu kullanılmamasına özen gösterilmişti. Enerji maliyetlerindeki son durum da yeniden ele alınacak. Yeni enerji yönetimi ile birlikte enerji verimliliği için başka neler yapılabileceği masaya yatırılacak.

YERLİ ÜRÜNLERE ÖNCELİK

Tüm bu tedbirler çerçevesinde, yeni dönemde alınacak mal ve ürünlerin yerli olmasına dikkat edilecek. Yerli ürünlerle üretimin önü açılırken, ithalata bağlı alımlar en alt seviyede tutulacak.

Yorumlar 0 Yorum Var