MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, ''Cumhur İttifakı emeğin, emekçinin ve emeklinin hep yanında olmuş ve olmaya devam edecektir.'' dedi

TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP'li Kalaycı şunları söyledi;

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 33 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin birinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Hepinizi hürmetle selamlıyorum.

Bilindiği üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler çok geniş bir alanda yaygın bir kaybı ve yıkıma yol açmıştır. Depremin yol açtığı felaketin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün yaklaşık 104 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Asrın felaketi depremler nedeniyle yapılan ve yapılacak harcamalar bütçeye önemli bir yük getirmektedir, sadece bu yıl için öngörülen harcama 762 milyar liradır.

Kamu maliyesi üzerinde ortaya çıkan finansman yükünün karşılanması amacıyla bu kanun teklifiyle bazı vergi düzenlemeleri yapılmakta ve borçlanma limiti artırılmaktadır. Kurumlar vergisi genel oranı yüzde 25, banka ve finans sektöründe yüzde 30, ihracat gelirleri için yüzde 20, halka açık şirketler için yüzde 23 olması öngörülmekte, ek motorlu taşıtlar vergisi getirilmekte, tüketici kredileri, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve şans oyunları vergisi artırılmaktadır.

Çevre Kanunu’na göre alınan geri kazanım katılım paylarını ve akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarını artırma yetkisi yükseltilmekte, pasaport, yolcu beraberinde getirilen telefonun harcı, silah ruhsatı harcı gibi maktu harç tutarları artırılmaktadır.

Kurumlara taşınmaz satışında uygulanan KDV istisnası ile yatırım fonları ve taşınmaz satışlarında uygulanan kurumlar vergisi istisnası kaldırılmaktadır.

Ayrıca, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’la belirlenen borçlanma limitinin 2023 yılı için Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının 3 katı olarak uygulanması düzenlenmektedir.

Kanun teklifinde, afet bölgesinde barınma ihtiyacının giderilmesine yönelik sürecin etkin, etkili ve ivedi bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bazı düzenlemeler de yapılmaktadır. Bu kapsamda, hak sahipliği işlemleri hakkında bazı tedbirler getirilmektedir. Afetten etkilenen bazı illerde konut yapımına elverişli yeterli alan bulunmamasından dolayı asgari seviyede mera ve orman niteliğindeki taşınmazın da iskân alanı olarak ilan edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. Yerinde dönüşüm projesiyle kendi evini ve iş yerini yerinde yapmak isteyenlere hibe ve kredi desteği verilmesinin usul ve esasları belirlenmektedir. Afet bölgesinde sanayi üst yapıları için hâlen yüzde 75’e kadar olan kredi desteğini mimarlık ve mühendislik hizmetleri dâhil yüzde 100’e kadar çıkarma yetkisi verilmektedir. Kültür varlıklarının ihyası ve yeniden inşası amacıyla yatırım projeleri için Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinden kaynak aktarılabilmesi düzenlenmektedir. Depremlerin ağır hasarı bütünüyle kaldırılıp mağdur insanlarımıza güvenli hayat şartları sunulacak, her yer eskisinden daha güzel ve yaşanabilir hâle getirilecektir.

Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin istikrarlı ve güçlü yönetim yapısıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti her zorluğun üstesinden gelecektir.

Cumhur İttifakı emeğin, emekçinin ve emeklinin hep yanında olmuş ve olmaya devam edecektir. Bilindiği üzere, asgari ücret 2022 yılından itibaren vergi dışı bırakılarak tarihî bir reform gerçekleştirilmiştir.

Net asgari ücret, bu yıl 1 Ocaktan geçerli 8.607 lira, bu aydan geçerli 11.402 lira olarak belirlenmiştir. Net asgari ücret, son dört yılda 5 katına çıkarılmıştır.

Kamu işçi ücretlerine bu yıl ilk altı ay için yüzde 45, ikinci altı ay için yüzde 15 artı enflasyon farkı kadar artış yapılmasını içeren toplu sözleşme imzalanmıştır.

Geçici işçilerin çalışma sürelerinin on bir ay yirmi dokuz güne kadar uzatılabilmesine ve boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilmelerine imkân sağlanmıştır.

Sözleşmelilere yönelik düzenlemeyle 500 bine yakın personel kadroya alınmıştır.

Emeklilikte yaşa takılanlarda bu yıl için 2 milyon 250 bin, toplamda 5 milyonu aşan vatandaşımıza emekli olabilme imkânı sağlanmıştır.

Ek gösterge düzenlemesiyle memurların emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarına ciddi kazanımlar getirilmiştir. Nisan ayında 7.500 liraya yükselen en düşük emekli aylığı bu yıl yüzde 114,3 oranında artırılmıştır. Ayrıca, tüm emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri 1.100 liradan 2 bin liraya çıkarılmıştır.

Bu yıl ocak ayında tüm emeklilerin ve kamu çalışanlarının aylıkları enflasyon farkına ilaveten yaklaşık yüzde 15 oranında refah payı verilerek yüzde 30 oranında artırılmıştır.

Bu aydan itibaren kamu çalışanlarının aylıkları, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı olarak yüzde 17,5 oranında artırılacak olup ayrıca, bu kanun teklifiyle tüm kamu çalışanlarına seyyanen 8.077 lira ilave ödeme yapılması düzenlenmektedir. Böylelikle memurlarda en düşük maaş 22 bin liraya yükseltilmektedir.

Yine, kanun teklifiyle emeklilere de enflasyon farkı artışına ilaveten memur emeklilerinde yüzde 7,5, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde yüzde 5,24 oranında refah payı verilerek tüm emekli aylıklarının yüzde 25 oranında artırılması sağlanmaktadır.

Böylelikle 2023 yılında asgari ücret yüzde 107,3, kamu çalışanlarının maaşları ortalama yüzde 129, emekli aylıkları ise yüzde 62,5 oranında artırılmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışanların ile emekli, dul ve yetim aylıklarının iyileştirilmesi konusunda her kararın destekçisiyiz ancak emeklilerimize yapılacak yüzde 25’lik maaş artışının makul ve yeterli bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca, 7.500 liralık asgari emekli aylığının altında kök maaşı olan milyonlarca emekli, dul ve yetim bu ay hiç maaş artışı alamayacaktır. Bu durum mutlaka dikkate alınmalı, emekli aylıklarına da ilave ödeme yansıtılmalı, emekli aylıklarında denge sağlanmalıdır.

Esnaf ve çiftçi BAĞ-KUR’luların prim gün sayısındaki eşitsizliklere de çözüm getirilmelidir. SGK primine esas kazanç üst sınırı, gelir vergisi dilimleri ve kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler işçi ve işveren yararını dikkate alacak şekilde gözden geçirilmelidir.

Ayrıca, Perakende Ticaret Kanunu’nda haksız rekabeti önleyecek değişiklikler yapılmalıdır.

Hayat pahalılığı, ekonomik sıkıntılar her insanımızı olumsuz etkilemiştir. Alınan tedbirlerle fiyat istikrarının sağlanacağına ve enflasyonun orta vadede tek haneye ineceğine inanıyoruz. Bu kapsamda, fahiş fiyat artışına yönelik denetimler mutlaka etkinleştirilmeli, haksız kazanç sağlayan fırsatçılar, fiyat etiketlerini kabartanlar deşifre edilerek yaptıklarının bedeli ödetilmelidir.

Kanun teklifinde çok önemli başka düzenlemeler de yer almaktadır. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde olup denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalan hükümlüler tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süreleri denetimli serbestlik alanında infaz edilecektir. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan bazı hükümlüler, iyi hâlli olmak şartıyla, üç yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabileceklerdir.

Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre, en az üç ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla, üç yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabileceklerdir.

Konut kira artış oranının bir yıl daha yüzde 25 ile sınırlandırılması yeniden düzenlenmektedir.

Aile hekimliklerinde ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile yaşlı sağlığı hizmetlerinin de sunulması öngörülmektedir. Covid-19 salgını kapsamında tahsil edilen idari para cezalarının iade edilmesi de düzenlenmektedir.

Yorumlar 17 Yorum Var
 • GAKKO 13.07.2023 17:00
  EMEKLİLERİN hakkını verelim yazık
 • GAKKO 13.07.2023 16:58
  Kesinlikle emekli ye de 8000 tl seyyanen verilmelidir yoksa çok büyük adaletsizlik olur.MHP bu konuyu halledeceğine inanıyorum.
 • abdullah 13.07.2023 16:20
  meclis tatile girdi girecek ne zaman verilecek emeklinin hakkı
 • alattin dıras 13.07.2023 16:01
  aynen vekilimin ağzına yüreğine sağlık.bilhassa bağkurluya bakan yok yetim muamelesi görüyor.memurlara gelen zam kadar benim şahsi maaşım yok.bu adaletmi vicdanen bu işleri hesapları yapanlar rahatmı.saygılar
 • osman 13.07.2023 15:28
  Emekli maaşı asgari ücret altında olmamalıdır adeletli bir hesaplama bekliyorum 9.180 Gün pirim yatırdım 14 basamaktan 7.500 maaş alıyorumm
Daha fazla yorum görüntüle