12. Kalkınma Planı'na göre, dar ve orta gelirlilere yönelik 375 bin sosyal konut üretimi yapılacak. Marmara bölgesi başta olmak üzere riskli yapı stokunun yenilenmesi için gerekli çalışmalar hızlandırılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bugün TBMM’de sunumunu yaptığı 12. Kalkınma Planı’na göre, şehirleşmede yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi için kentsel hizmetlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı artırılacak. Özellikle afete dirençli şehirleşmenin sağlanmasına yönelik mekansal analiz altyapısı güçlendirilecek.

Kentleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacının arz talep dengesi gözetilerek karşılanması temel bir politika olarak benimsenecek. Plan döneminde dar ve orta gelirlilere yönelik 375 bin sosyal konut üretimi hedefleniyor.

Marmara bölgesi başta olmak üzere riskli yapı stokunun yenilenmesi için gerekli çalışmaların hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlanacak.

Yorumlar 0 Yorum Var