Hukuken muhafazasına gerek kalmayan yedieminlerdeki hacizli malların tasfiyesine ilişkin süreç yarın başlıyor.

İlgili kararın uygulama süreci 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Söz konusu malların taraflarca alınmaması durumunda bedeli karşılığında MKE'ye, bunun da mümkün olmaması halinde bedelsiz olarak Türk Kızılaya devredilmesi uygulaması yarın başlayacak.

YEDİEMİNLERDE BULUNAN HACİZLİ MALLARI İÇERİYOR

İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözeterek çözüme kavuşturulmasına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

HACİZ KARARI KALKMIŞ OLUN MALLA SAHİPLERİ TARAFINDAN ALINIYOR

Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek.

BORÇLU MALI TESLİM ALMAZSA SATILACAK YA DA BAĞIŞLANACAK

Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak.

YEDDİEMİNDE ALINMAYAN MALLAR MKE VE KIZILAY'A

Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş'ye devredilecek.

Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.

Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz olarak devredilecek.

Söz konusu malların elektronik satışına ilişkin süreç yarın başlayacak.

Yorumlar 0 Yorum Var