TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönemde TBMM Başkanlığına 3 bin 147 kanun teklifi sunulduğunu, Genel Kurul gündemine giren 211 kanun teklifinden 106'sının kanunlaştığını, bir adet İçtüzük değişikliği gerçekleştirildiğini belirtti.

Şentop, TBMM Başkanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunda yaptığı konuşmada, Meclisin yasama ve denetim faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.
27. Dönem'de TBMM Başkanlığına 3 bin 147 kanun teklifinin sunulduğunu dile getiren Şentop, Genel Kurul gündemine giren 211 kanun teklifinden 106'sının kanunlaştığını ve bir İçtüzük değişikliğinin de gerçekleştirildiğini söyledi. Şentop, halihazırda 104 kanun teklifinin Genel

Kurul gündeminde, 2 bin 930 kanun teklifinin ilgili komisyonlarda olduğunu kaydederek, değişik konularda 81 TBMM kararının alındığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte kanun teklif etme yetkisinin münhasıran milletvekillerine tanınmış olmasının, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini zorunlu kıldığına işaret eden Şentop, "Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı bünyesinde Teklif Destek Bürosu adıyla kurumsal bir mekanizma oluşturmuştur. Böylelikle 27. Dönemde, milletvekillerinin talepleri doğrultusunda, 200'ü uluslararası anlaşmalara yönelik olarak hazırlananlar olmak üzere, toplam 812 kanun teklifi taslağı hazırlanmıştır." dedi.
Şentop, TBMM Başkanlığına verilip işleme alınan 34 bin 713 soru önergesinden 22 bin 460'ının muhattaplarınca cevaplandırıldığını belirterek, beşinin geri alındığını, 11 bin 792'sini cevaplandırılmadığını, 456'sının ise halen işlemde olduğunu kaydetti.

27. Dönem'de TBMM Başkanlığına 21 Genel Görüşme Önergesi verildiğini ve bunların Genel Kurul gündeminde yer aldığını aktaran Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yine aynı dönemde, Meclis Başkanlığımıza gelip işleme alınan 3 bin 312 Meclis Araştırması Önergesi'nden 3 bin 265 önerge Genel Kurul gündemindedir. 45 araştırma önergesi konularına göre birleştirilerek TBMM Genel Kurulunda görüşülüp kabul edilmiş ve böylece, Down Sendromu ve Otizm Araştırma Komisyonu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu, ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu, Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu, Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu, Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu olmak üzere 6 Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur.

Komisyonlar birçok toplantı ve yerinde inceleme gerçekleştirmiş, araştırma konularıyla ilgili olarak kurum ve kuruluşlardan, akademisyenlerden ve sivil toplum örgütlerinden bilgi almıştır. Bütün komisyonlar raporlarını TBMM Başkanlığına sunmuş ve raporlar bastırılarak dağıtılmıştır. Bu komisyonlardan Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Raporu TBMM Genel Kurulunda görüşülmüştür. Öte yandan KİT Komisyonu, denetim kapsamında bulunan kamu iktisadi teşebbüslerinin 2017 ve 2018 yıllarına ait Sayıştay denetim raporlarını alt komisyonlarda görüşmüştür. Alt Komisyonlar şubat - haziran ayları arasında toplam 107 saat süren 34 toplantı gerçekleştirmiştir. Ayrıca söz konusu kuruluşlara ait alt komisyon raporları kasım ayı içerisinde üst komisyonda görüşülmeye başlanacaktır."
Tutanak hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetlere değinen Şentop, TBMM Genel Kurulunda 172 birleşimde 738 oturum yapıldığını ve birleşimlerde, 1156 saat 4 dakika çalışılarak toplam 49 bin 428 sayfa tutanak tutulduğunu bildirdi. Şentop, ihtisas komisyonları ve Meclis araştırması komisyonlarında ise 1216 saat 58 dakika çalışıldığını ve toplam 25 bin 775 sayfa tutanak tutulduğunu söyledi.

Meclis'in dış ilişkiler faaliyetleri hakkında da bilgi veren Şentop, "Meclisimiz, 27. Dönem'de dış ilişkiler faaliyetlerini devletimizin 'girişimci ve insani dış politika' ilkesiyle uyumlu bir şekilde yürütmüş, geleneksel diplomasi araçlarına parlamenter seviyede elinden gelen katkıyı sunmuştur. Parlamenter diplomasinin devletlerarası ilişkilerde her geçen gün daha büyük bir rol oynaması hasebiyle TBMM, ikili ve çok taraflı ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmak gayesiyle ülke parlamentoları, uluslararası parlamenter asambleler ve uluslararası kuruluşlarla temaslarını salgın sürecine rağmen yoğun biçimde sürdürmeye gayret etmiştir." diye konuştu.

İkili ilişkileri geliştirme kapsamında 144 ülke ile kurulan dostluk gruplarının faaliyetlerinin bu dönemde de hem parlamenter diplomasi çalışmalarını zenginleştirdiğini hem de Türkiye'nin etkinlik coğrafyasının genişlemesine katkı sağladığını dile getiren Şentop, şöyle devam etti:
"Son 20 yıldır izlenmekte olan çok yönlü dış politika çalışmaları çerçevesinde, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla Meclisimiz; Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili parlamentolarından oluşan AND Parlamentosuna gözlemci üye olması yönündeki davete icabet etmiş ve AND parlamentosu Türk Grubu kurulmuştur. Bu dönemde ayrıca, Türkiye, Azerbaycan ve Almanya arasında oluşturulan Bakü Diyalog ve İş Birliği Platformunun kurumsallaşması ve genişlemesine yönelik çalışmalar TBMM'nin öncülüğünde devam etmiştir.

Diğer yandan, Birleşmiş Milletler Batı Grubu'nun 27 Şubat 2020 tarihli toplantısında, Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Volkan Bozkır'ın, BM'nin en üst düzey görevi olan 75. Genel Kurul Başkanlığı'na adaylığı oy birliğiyle onaylanmış ve Bozkır, 17 Haziran 2020 tarihinde bu göreve seçilmiştir. Böylelikle, Birleşmiş Milletlerin en üst organı olan Genel Kurulun başkanlığını ilk defa bir Türk yetkili üstlenmiştir. Kovid salgını sürecinde de TBMM'nin dış ilişkiler faaliyetleri kapsamındaki toplantı ve görüşmelerine ara verilmemiş, bunların video konferans yoluyla gerçekleştirilmesi yoluna gidilmiştir."

"Azerbaycan ile 'iki devlet, tek milletiz' ve aynı ulu çınarın iki dalıyız"
Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'nın ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yaptığını anımsatan Şentop, "Ben de TBMM Başkanlığına yeniden seçilmemden sonra ilk yurt dışı ziyaretimi, TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partiye mensup milletvekili arkadaşlarımızla birlikte 18-20 Ekim tarihleri arasında kardeş Azerbaycan'a yaptım. Ziyaretimizle bu geleneği devam ettirmenin yanında, Azerbaycan'ın işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonlar devam ederken, gardaşlarımıza destek vermeyi de amaçladık. Her zaman ifade ettiğimiz üzere, Azerbaycan ile 'iki devlet, tek milletiz' ve aynı ulu çınarın iki dalıyız." dedi.

Şentop, yasama faaliyetlerine bilgi desteği sağlamak ve milletvekillerinden gelen bilgi taleplerini karşılamak üzere araştırma hizmetleri kapsamında bu dönemde, rapor, bilgi notu, bilgi derleme ve doküman derleme türünde 483 çalışmanın gerçekleştirildiğini ve ayrıca Avrupa Parlamento Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi aracılığıyla çeşitli ülke parlamentolarından gelen 147 adet bilgi talebinin karşılandığını söyledi.

Yorumlar 0 Yorum Var