Rekabet Kurumu'nun, Alman otomotiv üreticileri Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Sözlü savunma oturumunda görüşlerini bildiren soruşturma heyeti, söz konusu soruşturmanın 'Beşli Grup' üyeleri olarak anılan orijinal parça üreticilerinin (Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen) hangi faaliyetlerine yönelik açıldığına yönelik açıklamalarda bulundu.

Buna göre 2020 yılında açılan soruşturmanın, beş otomotiv üreticisinin binek minibüsler dahil binek araç pazarında bileşen geliştirme ve üretimi, egzoz arıtma ve emisyon standartlarını da içerecek şekilde ürün özellikleri, inovasyon, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve standartlar ile bunların piyasaya giriş zamanlamasına ilişkin koordinasyonlarda bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açıldığı kaydedildi.

4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesinde, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" ifadeleri yer alıyor.

TÜRKİYE PİYASASINDA ETKİ DOĞURMADI

Soruşturma sürecinde yapılan incelemeler hakkında da bilgi veren heyet;
- Radar hız kontrol (ACC) sistemlerine yönelik anlaşmanın, Kabahatler Kanunu’nun 20'inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu,
- Üstü açılabilir araçlara, benzin partikül filtrelerine (OPF) ve seçici katalitik azaltma (SCR) sistemlerine yönelik anlaşmaların, 4054 sayılı Kanun’un 4'üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği, bununla birlikte söz konusu anlaşmaların Kanun’un 2'inci maddesi kapsamında Türkiye piyasalarına “doğrudan, önemli ve makul olarak öngörülebilir / amaçlanmış” kriterlerini birlikte sağlayan bir etki doğurmadığı,
- Dosya kapsamındaki diğer iş birliklerinin, 4054 sayılı Kanun’un 4'üncü maddesine aykırılık teşkil etmediği yönünde görüş bildirdi.

Öte yandan, soruşturmanın sözlü savunma aşamasında, dinleyici olarak katılmak isteyenlere, toplantıyı online olarak ve kurumun salonlarından takip etme olanağı sunuldu.

Audi, Volkswagen ve Porsche'tan oluşan Volkswagen Grubu adına tek bir savunma yapılırken, savunmaya konu olan faaliyetlerin Türkiye'de bir etki doğmadığı üzerinde duruldu.

BMW'nin savunmalarının ticari sır içeren kısmının ise gizli oturumda dinlenmesi talebi kabul edildi.

Yorumlar 0 Yorum Var