Yeni yıl itibarıyla kira gelirlerindeki 9 bin 500 lira olan istisna tutarı, 21 bin liraya çıkarıldı.

2023'e girilmesiyle birlikte yeni yılda alınan tüm kararlar da yürürlüğe girmiş oldu.

Bu kararlardan biri de Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tutarlar ile basit usulde vergilendirmeye ilişkin had ve tutarların yenilenmesi oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tebliği de bütün kararlarıyla birlikte yürürlüğe girdi.

İNDİRİMLER MÜKELLEFLERİN LEHİNE YAPILDI

Gelir vergisinde yer alan çok sayıda istisna ve indirim tutarı da mükelleflerin lehine olacak şekilde artırıldı.

21 BİN LİRASI VERGİDEN MUAF

Bu kapsamda, kira gelirlerindeki 9 bin 500 lira olan istisna tutarı, 21 bin liraya çıkarıldı. Böylece 2023 yılında elde edilen kira gelirlerinin 21 bin lirası vergiden istisna olacak. Kira gelirinin 21 bin lirayı aşmaması halinde beyanname verilmeyecek.

DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARINDAKİ 25 BİN LİRA İSTİSNA TUTARI ARTTI

Değer artış kazançlarındaki 25 bin lira istisna tutarı, 55 bin lira olarak belirlendi.

Örneğin, sahip olunan gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıldan önce satılması halinde, bu satış nedeniyle elde edilen kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendiriliyor.

İSTİSNA TUTARI GELİRDEN DÜŞÜLÜYOR

2023 yılında elde edilen değer artış kazancının 55 bin lirayı aşması halinde, beyanname verilecek ancak 55 bin lira istisna tutarı beyan edilen gelirden düşülecek.

Arızi kazançlardaki 58 bin lira istisna tutarı, 129 bin liraya çıkarıldı. Örneğin, arızi olarak yapılan bir danışmanlık hizmetinden 2023 yılında elde edilen ve istisna tutarı olan 129 bin lirayı geçmeyen kazançlar vergilendirilmeyecek.

BEYANNAME VERME SINIRI YÜKSELDİ

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı da 3 bin 800 liradan, 8 bin 400 liraya çıktı. Gelir Vergisi Kanununa göre kural olarak menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında tevkifat uygulaması bulunuyor.

Ancak bazı hallerde örneğin basit usule tabi mükelleflere kiralanan iş yerlerinden elde edilen kira gelirlerinde tevkifat yapılmıyor.

GELİR 8 BİN 400 LİRAYI AŞMAZSA BEYANNAME DE YOK

2023 yılında elde edilen ve tevkifat ve istisnaya konu olmayan bu gelirlerin 8 bin 400 lirayı aşmaması halinde beyanname verilmeyecek.

Yorumlar 0 Yorum Var
'de daha fazlasını keşfet
Fragmanlar Dünya Sağlık Spor Yemek